Hippotekets Noblesse

sto, f. 2013, brun, ca 145 cm
e. Dimmans Eros
u. Gardwoods Nikila -
Casimirsborgs Avocado - Peregrin

Noblesse i blå basen

38 p, klass 1 på treårspremiering