Välkommen!

Här presenteras Hippoteket,
vilket är det registrerade stuterinamnet för vår ponnyuppfödning.
Det omfattar även all övrig hästrelaterad verksamhet på gården
samt mitt företag med chipmärkning av föl och äldre hästar.

Hippotekets Lovis och Hippotekets Cassis
vårt egenuppfödda ponnypar, agerar skoltaxi