Välkommen!

Här presenteras Hippoteket,
vilket är det registrerade stuterinamnet för vår ponnyuppfödning.
Det omfattar även all övrig hästrelaterad verksamhet på gården.


Hippotekets Lovis och Hippotekets Cassis
vårt egenuppfödda ponnypar, som agerar skoltaxi

Hemsidan är fortfarande under uppbyggnad,
mer information och fler sidor kommer läggas till efterhand...